Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị thanh lan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Dĩ an - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Gia đình e khó khăn nên việc học phải dừng lại.

Ngày tiếp nhận
02 December 20182018-12-02 14:37:18