Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Tiến Anh

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hoàng Mai. Hà Nội - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Em muốn lấy được tấm bằng cấp 3 để đi học lên đại học

Ngày tiếp nhận
03 December 20182018-12-03 12:04:17