Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn văn huỳnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thanh xuân - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Em có học bạ ,dấu xác nhận của nhà trường học chưa hết lớp 9 ạ,em làm vào ban ngày chỉ đi học vào bắt đầu từ 7h30 tối

Ngày tiếp nhận
03 December 20182018-12-03 13:08:06