Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Nhựt Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp Quận 9 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh nên không thể hoàng thành hết lớp 9 được ạ
Các trường giao dục thường xuyên em đã hỏi r nhưng chỉ nhận bổ túc từ lớp 10 thoii ạ

Ngày tiếp nhận
06 July 20192019-07-06 12:24:57