Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Văn Tráng

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Dĩ An - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Hiện tại tôi đã 32 tuổi. Vì hoàn cảnh kinh tế mà bỏ dở việc học. Nay vì công việc mới đòi hỏi về kiến thức. Tôi muốn được đi học lại

Ngày tiếp nhận
08 July 20192019-07-08 00:28:06