Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Đình Duy

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kon Tum

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kon Tum - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tp kon tum - Kon Tum
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
10 July 20192019-07-10 09:48:06