Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Đình Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kon Tum

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kon Tum - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Kon Tum - Kon Tum
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
10 July 20192019-07-10 09:50:51