Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Thành Vinh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Nghệ An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Nghệ An - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Vinh - Nghệ An

Ngày tiếp nhận
11 July 20192019-07-11 10:49:48