Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Tuấn Cảnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
11 July 20192019-07-11 15:42:52