Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Xuân Như Hảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 1,thành phố Hồ Chí Minh -

Ngày tiếp nhận
12 July 20192019-07-11 21:18:08