Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đức toàn

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Đã học xong lớp 12, nhưng chưa đậu tốt nghiệp.

Ngày tiếp nhận
12 July 20192019-07-12 10:49:41