Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Minh Trí

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Biên Hòa - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Em phải nghĩ học đi làm nên k học dc lớp 10

Ngày tiếp nhận
12 July 20192019-07-12 13:28:03