Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lương Thị Huỳnh Như

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận Phú Nhuận, Quận 3 -

Ngày tiếp nhận
12 July 20192019-07-12 15:36:17