Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lâm Nhựt Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cà Mau

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cà Mau - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Cà Mau - Cà Mau
Thông tin chia sẻ
Lúc đấy em vừa lên lớp 6 học được 1 tháng thì gia đình có chuyện phải bán đất nên không có tiền đi học phải nghỉ , nghỉ đến nay cũng 5 năm rồi

Ngày tiếp nhận
31 August 20202020-08-31 08:26:20