Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Vũ Thành Đạt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Ninh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Hạ long - Quảng Ninh

Ngày tiếp nhận
31 August 20202020-08-31 11:34:19