Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thu Hằng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Tp biên hoà - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Vì hoàn cảnh bắt buộc nên tôi nghĩ học nữa chừng.

Ngày tiếp nhận
31 August 20202020-08-31 14:00:57