Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ lâm đăng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận hoàn kiếm - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
31 August 20202020-08-31 16:31:07