Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Gia Bảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tp Rạch Giá - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Do lúc đó không đủ điều kiện

Ngày tiếp nhận
01 September 20202020-09-01 04:32:06