Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Kim Thoa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Tân ,Huyện Bình Chánh , Long An - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Kinh tế gia đình khó khăn nên lúc trước gián đoạn việc học

Ngày tiếp nhận
01 September 20202020-09-01 05:41:39