Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Thị Thảo Nguyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: có thể ở sa đéc hoặc là ở khu vực cao lãnh ạ - Đồng Tháp
Thông tin chia sẻ
em cũng hy vọng có thể thuận lợi học ở cao lãnh và cũng hy vọng là trường có nội trú để ít nhất em có nơi ở lại. em không có người thân ở đó nhưng em vẫn muốn được làm việc và học tập ở đó.

Ngày tiếp nhận
01 September 20202020-09-01 06:24:50