Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
lê ngọc nữ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: q 10 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
01 September 20202020-09-01 13:51:16