Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thiên Nguyễn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bạc Liêu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bạc Liêu - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bạc Liêu, Giá Rai - Bạc Liêu

Ngày tiếp nhận
01 September 20202020-09-01 14:22:16