Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thanh Tùng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Cái răng - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
Do gia đình không đủ khả năng nên phải nghĩ học

Ngày tiếp nhận
02 September 20202020-09-02 12:21:05