Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Khang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em học hết 8 thì nghỉ do bạn bè cùng khối bắt nạt, lúc đó em không dám nói với ba mẹ nên chỉ nói dối là học không nổi nên mới xin cha mẹ cho được nghỉ học. Sau một thời gian em thấy hối hận khi nghỉ giữa chừng như thế này. Em mong sẽ được đi học lại

Ngày tiếp nhận
02 September 20202020-09-02 13:56:46