Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lâm Thời Sơn

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Buổi sáng phải đi làm đến 13h30 mới xong việc.

Ngày tiếp nhận
19 December 20202020-12-19 06:21:07