Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hồng Nhi

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em học cấp hai và muốn đi học lại ạ

Ngày tiếp nhận
19 December 20202020-12-19 09:36:47