Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lý tấn lộc

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em sinh năm 1992. Khi trước em đi học lớp 12 nhưng giữa chừng do ham chơi nên bỏ học. Giờ thấy mình thua kém bạn bè nên em muốn học cho xong THPT để có việc làm ôn định hơn

Ngày tiếp nhận
19 December 20202020-12-19 15:02:38