Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do trong quá trình học nhưng xảy ra chuyện gia đình nên phải nghỉ học, hiện nay đã đi làm nhưng muốn tiếp tục học để tạo cơ hội cho bản thân.

Ngày tiếp nhận
21 December 20202020-12-20 17:37:56