Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Phương Thanh

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Đang học phải nhường cho em đi học nên nghĩ

Ngày tiếp nhận
21 December 20202020-12-21 04:55:05