Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Hùng Phiếu

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Long

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Long - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Long Hồ - Vĩnh Long
Thông tin chia sẻ
Vì lý lo bệnh tình nên em phải ngưng học ở trường chính quy năm 2016, em đã học hết chương trình cấp 2 năm lớp 9 Nhưng em chưa thi tốt nghiệp Nên em muốn học để tốt nghiệp cấp 2 và đi học tiếp bổ túc lấy bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
21 December 20202020-12-21 05:25:27