Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn hữu thái
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Hòa thành tây ninh - Tây Ninh
Thông tin chia sẻ
Năm 1999 tốt nghiệp tiểu hoc
Năm 2000 học trường Thpt BC lê quí đôn rồi lên lớp 7 nghĩ

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 5 20212021-05-09 16:47:34