Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị thu trang
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 4 20222022-04-24 18:39:16

Tham gia tư vấn học bổ túc

Bình luận  

# Trang Nguyễn 42:01 25-04-2022
Đăng kí học bổ túc lớp 8