Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đạt Nữ Quỳnh Như
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận 9, TP thủ đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Học cuối lớp 10 chưa thi cuối kỳ nghỉ học và đi làm đến nay

Ngày tiếp nhận
13 Tháng 5 20222022-05-13 16:10:23