Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị An
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Mê Linh - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Trước do hoàn cảnh gd ko đủ điều kiện để theo học tiếp. Phải đi làm phụ mẹ để cho e ăn học. Nay e cũng có gd nhưng ko có bằng cấp đi xin việc rất khó. Nay e mn theo học bổ túc để có cái bằng đi xin việc và cũng tạo điều kiện e đang làm trong thôn ,trong x

Ngày tiếp nhận
14 Tháng 5 20222022-05-14 02:25:03