Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Sỹ
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Nguyễn Huệ Phường Phú nhuận Huế - Thừa Thiên - Huế

Ngày tiếp nhận
14 Tháng 5 20222022-05-14 04:45:41