Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị thiên trang
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thứ 7 - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Tui ko khoẻ từ khi còn nhỏ nên phải nghỉ học giữa chừng

Ngày tiếp nhận
14 Tháng 5 20222022-05-14 05:04:22