Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai xuân Vinh
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: sơn trà - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
vừa học hết lớp 9, vậy có lớp nào cùng lứa tuổi để học không

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 5 20222022-05-19 00:13:11