Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Vũ Trường
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Phường 10 - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin chia sẻ
Vì gia đình không có điều kiện nên tôi phải nghỉ và đi làm vụ giúp gia đình. Nay tôi muốn đi học lại để có tương lai khác hơn

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 5 20222022-05-19 16:28:43