Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng hồng Thanh
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Tp tây ninh -
Thông tin chia sẻ
Kinh tế gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
20 Tháng 5 20222022-05-20 02:20:24