Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Kim Thanh
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình học hết lớp 11 do hoàn cảnh gia đình nên nghỉ đến nay

Ngày tiếp nhận
20 Tháng 5 20222022-05-20 05:32:40