Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Kim Thanh
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bến cát - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 5 20222022-05-21 14:06:13