Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen Thi Diem
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận gò vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Đi hoàn cảnh khó khăn lúc nhỏ

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 5 20222022-05-21 23:19:06