Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hồng Gấm
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Đại Phúc - Bắc Ninh
Thông tin chia sẻ
Khó khăn

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 5 20222022-05-22 03:44:51