Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen hoang huy
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Binh chanh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Kho khan

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 6 20222022-06-22 10:11:47