Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Phan Ngọc Thư Kỳ
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mẹ tôi một mình nuôi 2 chị em tôi vì vậy mẹ tôi không đủ khả năng để tôi tiếp tục đến trường,

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 6 20222022-06-22 13:38:07