Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn huy vũ
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Khánh Hòa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Khánh Hòa - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Phước đồng - Khánh Hòa

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 6 20222022-06-22 15:11:34