Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Lê Bảo Trân
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: TPHCM - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 6 20222022-06-22 15:58:17