Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh Hoàng Nam
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thành Phố Đà Nẵng - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Học lại cấp 2

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 8 20222022-08-04 05:14:01