Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Cẩm Hậu
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 8 20222022-08-04 10:44:49