Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Danh Trang
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyen Ngã năm sóc Trăng - Sóc Trăng

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 8 20222022-08-04 12:25:41